Címlap
Belépés

Még egy pályázati lehetőség a GEKKO-nak
Submitted by Geo on csütörtök, március 4, 2010 - 13:33

Részletek itt:

[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Újabb pályázati lehetőség....
Submitted by Geo on csütörtök, március 4, 2010 - 13:02

A Communitas Alapítvány is újabb pályázatokat írt ki különböző témakörökben, mint pl. folyóiratok nyomtatására, utazástámogatásra, rendezvény szervezésre stb...

Részletes információk itt: http://communitas.ro/aktualis.php

Jó pályázást!


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Pályázati lehetőség a GEKKO-nak!!
Submitted by Geo on szombat, február 27, 2010 - 17:21

A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2010. évi 1. számú pályázati felhívása
 
Pályáztató:  Szülőföld Alap Iroda
Határidő:  2010. március 26.
Célcsoport:  Oktatási, képzési intézmények; Kutatási intézmények; Helyi és megyei önkormányzatok, ezek társulásai; Egyesületek és egyéb civil szerveződések; Alapítványok Tipus:  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
Szakmai terület:  Oktatás
Ország:  Románia
 
A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja, a célra rendelkezésre álló keretösszeg, valamint a megpályázható legalacsonyabb és legmagasabb összeg millió forintban: (Összesen 96,6 millió HUF)

1.1  Magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények és/vagy háttérintézmények működési, kutatási és eszközfejlesztési támogatása, valamint szakmai programjainak és tudományos kiadványainak támogatása.

- kiosztható keret 50,0
- legalacsonyabb összeg 0,5
- legmagasabb összeg 15,0

1.2 Magyar nyelven is oktató intézményekben és/vagy háttérintézményekben folytatott tudományos kutatások, hálózatépítő regionális projektek támogatása.

- kiosztható keret 8,0
- legalacsonyabb összeg 0,5
- legmagasabb összeg 8,0

1.3 Önkormányzati szakértők számára szociális, közbeszerzés és projektmenedzsment területén szervezett felnőttképzési projektek támogatása.

- kiosztható keret 40,0
- legalacsonyabb összeg 0,5
- legmagasabb összeg 10,0

1.4 Szórványvidéki iskolaközpontokban, a szórványban dolgozó oktatásügyi szakértők számára az intézményvezetés és oktatási projektmenedzsment területén szervezett felnőttképzési projektek támogatása.

- kiosztható keret 5,0
- legalacsonyabb összeg 0,5
- legmagasabb összeg 5,0

1.5 Szórványvidéken, kollégiumi rendszerben működő magyar nyelvű oktatási intézmények fejlesztési és működési támogatása.

- kiosztható keret 8,0
- legalacsonyabb összeg 0,5
- legmagasabb összeg 8,0

1.6.  Magyar nyelven oktató szakiskolák laboratóriumai /tanműhelyei felszerelésének és oktatási projektjeinek támogatása

- kiosztható keret 6,0
- legalacsonyabb összeg 0,5
- legmagasabb összeg 6,0

1.7 Lebonyolító szervezetek részére szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok támogatására.

- kiosztható keret 9,6
- legalacsonyabb összeg -
- legmagasabb összeg -

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázók köre: romániai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek
A pályázat megvalósulásának helye: Románia területe
A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2010. február 26.
A pályázat postai feladásának vagy elektronikus benyújtásának határideje: 2010. március 26.
A pályázat megvalósulásának kezdő időpontja: 2010. február 26.
A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2010. december 31.

A pályázat elszámolási határideje: 2011. január 31.

Az 1.7. pontban meghirdetett pályázati cél esetében a lebonyolító szervezetnek a teljes keretre kell pályáznia; továbbpályáztatás esetén a kiosztható legalacsonyabb támogatás összege 100.000 Ft.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szülőföld Alap honlapján megtalálható pályázati adatlapot) egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szülőföld Alap Iroda, 1357 Budapest. Pf. 1. címre kérjük eljuttatni, vagy elektronikus pályázat formájában benyújtani.

Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be!

A postai úton beküldött pályázat érvénytelen:

• ha a pályázó nem a pályázati adatlapon, eredeti példányban, határidőig nyújtotta be;
• a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
• ha a pályázati adatlapon nem szerepel a pályázó képviselőjének cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje, illetve, ha az űrlap ceruzával van kitöltve.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

• Elsőbbséget élvez a nem profitorientált szervezetek támogatása
• Mérlegelésre kerül az egyes pályázatok hatásfokának mértéke, továbbá a területre gyakorolt hatásának nagysága.
• Az elbírálás és értékelés során a pályázati felhívás szövege irányadó.
• A pályázati összegek elaprózódását az elbíráló kollégium kerüli.
• A megítélt összeg nagysága tegye lehetővé a pályázati cél megvalósítását.
• Szempont, hogy mekkora közösségnek származik haszna a projekt megvalósulásából.

További hasznos információ: http://www.szulofold.hu/data/files/167178794.pdf

[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Balás Elek Ösztöndíj-2010, székelyföldi diákok előnyben!!!
Submitted by Geo on szerda, február 24, 2010 - 12:18

Pályáztató: a Székely Előfutár Alapítvány

A Székelyföld sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomba elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése ehhez egyaránt fontos.

Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő, adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld sokszorosan megérdemelt jövője.


Új Lendület a Kutatáshoz

A Balás Elek Ösztöndíjak célja a Székelyföldi alkotó tehetségek támogatása a tudományos munka tanulásában, választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással.
Az Alapítvány egyaránt érdeklődik a természet és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és a székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az Alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld területén élő nemzetiségtől.


Ösztöndíj

Az egyszeri támogatás teljes összege pályázónként $500, azaz ötszáz amerikai dollár. Kivételes esetekben (pl. doktori fokozat megszerzése utáni kutatómunka) az ösztöndíj összege elérheti az $1000, ezer amerikai dollárt. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az Alapítvány 3-6 Balás Elek Ösztöndíj kiadását tervezi 2010-ben.


Alkalmassági Követelmények

Kizárólag olyan pályázó részesülhet ösztöndíjban, aki
• székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkezik,
• egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó aki kutatómunkában vesz részt.
• bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában.
• továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra szorul.


Pályázat

Balás Elek Ösztöndij Pályázatot magyarul, vagy angolul lehet beadni. A Pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal);
2. Kitöltött jelentkezési formanyomtatvány;
3. Az Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz;
4. Irásos támogató nyilatkozat a a kutatási tanácsadótól a fogadó intézményből;
5. Egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől;
6. Iskolai bizonyítványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem);
7. Igazolás, hogy a pályázó Székelyföldön született és ott van állandó lakhelye.

 

A pályázatot drótpostán keresztül kell beadni pdf formátumban és 7 Mbyte méretet nem meghaladva.

 

Beküldési cím: ffapplication@gmail.com. Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.

 

Jelentkezési határidő: 2010. március 31, gyergyói idő szerint éjfél.

 

 Ásványbörze
Submitted by Geo on péntek, február 12, 2010 - 09:53

Jó szerencsét!

Hétvégén azaz, péntek, szombat, vasárnap ásványbörze és kiállítás lesz a Iullius Mall bevásárló központban. Minden érdeklődöt szeretettel várnak!


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Geotermikus energia, illetve hasznosítása
Submitted by Geo on csütörtök, január 21, 2010 - 12:58

 Jó szerencsét!

Az alábbiakban csatolok egy rövid filmet a geotermikus energiáról, annak felhasználásáról, egy kis izelítőként, bevezetőként azoknak a diákoknak (és nem csak), akik nem igazán ismerik még ezt a szakterületet:

http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1589/1M

Ennek kapcsán vitára bocsájtanék egy kérdést, hogy itthon, Erdélyben, Romániában milyen lehetőségek vannak a geotermikus energia kutatására, felhasználására?

 

 Ásványbörze
Submitted by Geo on szerda, december 2, 2009 - 17:33

Jó szerencsét!

 Hétvégén, 2009. december 4-5-6-án ásványbörze és kiállítás lesz a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban (Bánffy palota)!!

Tiszteletem!


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

GEKKO Mikulás
Submitted by Geo on vasárnap, november 29, 2009 - 00:06

Jó szerencsét!
 
Minden GEKKO-s diákot,  szimpatizánst és nem utolsó sorban, a tisztelt oktatóinkat meghívjuk a GEKKO Mikulásra, melynek helyszíne a Bulgakov kávéház pince helysége lesz, december 10-én este 7 órai kezdettel. Aki részt szeretne venni, annak belépője egy maximum (!!!!) 15 RON értékű jelképes ajándék, melyet összedobunk a Mikulás zsákjába és onnan majd kiosztja a Mikulás bácsi!
 
Az est folyamán mesélni fog vetítéssel egybe kötve egy első éves geológus diák, hogy milyen hagyományai vannak Finnországban a Mikulás járásnak.
 
Majd éjfélbe nyúló baráti sörözés és beszélgetés!
 
Minden érintettet szeretettel várunk!!
 
Tisztelettel,
 
a szervezők

[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tartalom átvétel
Földtan.lap.hu szemle