Címlap
Belépés

Nyári kutató tábor - 2009, helyszín javaslatok
Submitted by kobold on hétfő, március 9, 2009 - 19:51 |

Két javaslat érkezett be a GEKKO-tábor lehetséges helyszínekre. Ezeket az alábbiakban közzétesszük és a következő 10 nap lehet szavazni a GEKKO-honlap regisztrált felhasználóinak a végleges döntés érdekében. Rész-program javaslatokat a hozzászolás rovatban lehet tenni.

Helyszín (1): Torockó és környéke

Javaslat tevők: Wanek Ferenc, Kis Boglárka, Márton Ernő

Szállás: Ha idejében lépünk? Elszállásolás a Katolikus státus és az unitárius egyház vendégházaiban, esetleg a Tóbiás-házban.

Időpont: május 14-18

Egy lehetséges program (összeállította Wanek Ferenc):
Jelkulcs:
• földtani érdekeltségű cél
♣ természetvédelmi terület
Ω magyar kultúrtörténeti látnivaló

1. Nap:
    — 1. Megálló: Tordatúr: Dobogó-kő – Mészkői Formáció (badeni): gipsz, mészkő (+cölesztin, barit) a XIX. század óta ismert ásványlelőhely
A badeni-kori gipsz felett bitumenes mészkövekben (Mészkői Formáció) előforduló diagenetikus eredetű cölesztin és barit, melyeket egykoron termeltek.
    — 2. Megálló•: Koppánd: Rákos-patak, a Túri-hasadék kijárata – jura-kori ofiolit-feltárás (zeolitok)
A Maros-árok ofiolitjainak legészakibb kibúvása. A vastagpados bazalt-lávafolyásokat vékony üledékes szintek tagolják. A kőzet hol frissebb, hol mállottabb. Repedéseiben másodlagos (epitermás) ásványok (szeladonit, sztilbit, analcim, heulandit, stb).
    — 3. Megálló•: Tordai-sóbánya: Désaknai Evaporit Formáció (középső-badeni só)
Az Erdélyi-medence kősógazdagsága (középsőmiocén: wielicziai alemelet), diapírredő, József-bánya.  
    — 4. Megálló Ω: Várfalva: Torda-vára – kora-Árpádkori (XI. századi) földvár
    — 5. Megálló•Ω: Torockó: természeti környezete, története (a vasművesség)
Mezozoikumi takaróredős szerkezet. Középkori vasbányászat (nyomokkal), vashámor (1962-ig); ehhez kötődő jellegzetes népi kultúra: építészet, népviselet, stb. (Helytörténeti Múzeum). Jókai Mór: Egy az Isten, Ignácz Rózsa: Torockói gyász, Gyallay Domokos: Vaskenyéren.

2. Nap:
Gyalogtúra: Torockó–Torockószentgyörgy–Vidaly-kő–Vidaly

    — 1. Megálló•: Torockószentgyörgy: a Remetei Formáció (vracon–maastrichti) flis
    — 2. Megálló Ω•: Torockószentgyörgy: a torockószentgyörgyi XIII. szd.-i vár és a kora-kréta Torockószentgyörgy-várhegyi Mészkő Formáció
„Ez a romjaiban is oly szép és festői emlék úgy tekint le a magasból, mintha egy nagy múlt beomlott sírboltja volna.”     KELEMEN Lajos (1927)
    — 3. Gyalogtúra•: a „Boierişte” tektonikai ablak földtana:
        későkréta üledékek: elsősorban piroklasztitok – és  egy banatit magmás
    — 4. Megálló♣: a Vidaly-kő vörösfenyves természetvédelmi rezerváció növényvilága
A metamorf mészkő-gerinc meredek, É-i lejtőjén (700–1200 m tengerszint feletti magasságban) 92 hektár kiterjedésű, lombhullató vörösfenyves (Lariceto deciduae carpatica) őserdő.
    — 5. Megálló•: Bedellő-oldala: negyedidőszaki forrásmészkövek

3. Nap:
Gyalogtúra: Torockó–Székely-kő–Csegez–Torockó

    — 1. Megálló•: •A késő-jura Nyírmezői Mészkő Formáció és a kora-kréta Torockószentgyörgy-vári Mészkő Formáció, a jura/kréta hatá
    — 2. Megálló•: A Székely-kő nyerge: a jura ofiolitok savanyú változatai
    — 3. Megálló Ω: A Székely-kő, Vár-szikla: Székely-vár
Az 1241-es tatárdúlást megelőzően épült, ORBÁN Balázs még jól kivehető romjait rögzíthette, ma már csak alig felismerhető alapjai találhatók MIKSZÁTH Kálmán regéje (Székelykő) az aranyosszéki székely hősök emlékét idézi, azonban az írás sajnálatosan egybemossa a Székelyvár történetét a torockószentgyörgyi Thorockay-váréval
    — 4. Megálló•: Csegez: a Csegezi Mészkő Formáció
badeni, kövületes mészkövek  
    — 5. Megálló•: Csegez: a jura ofiolitok legbázisosabb változatai(meg kell keresni, de nem reménytelen)
A tholeites bazaltok ásványos összetevői: piroxén, olivin és plagioklász-földpátok.
    — 6. Megálló•: Csegez: achát-, opál-vadászat
Utólagos, hidrotermás hatásoknak köszönhetően, a tholeites magmatitokban: fészkekben, esetleg repedé-sekben kalcitot és zeolitokat vagy szép kvarc-féle-ségeket: kalcedont, achátot és jáspist találhatunk.

4. Nap:
Torockó–Aranyosronki-szoros–Járaszurdok–Kisbánya–Léta-vára–Magyarléta–Magyarfenes–Kolozsvár

    — 1. Megálló•: Járaszurdok: az Ofenbányai Formáció gránátos, amfibolos, karbonátos, kontakt-jellegű kőzetei
    — 2. Megálló•: Macskakő: ? meddőhányó (ha még van belőle valami): kontakt magnetit-ércesedés
    — 3. Megálló•: Kisbánya: banatitok szarukő kontaktudvara
    — 4. Megálló•: Kisbánya: az Ofenbányai-takaró granitoid kőzetei, banatit telérekkel
    — 5. Gyalogtúra: Jára-völgye–Léta-vára–Magyarléta:
        Léta-vára: szenon-kori, Hippurites-es mészkövek
        Ω Léta Árpád-kori vára
        Magyarléta: az eocén-kori Kapusi Formációcsoport kövületei   

A 2. és 3. nap vagy/vagy alapon. Tehát a tábor 4 napos.  Menet-jövet bérelt autóbusszal, egy nap gyalogtúra, egy nap lazább, előadásokkal, bulival.
 


View Larger Map

Helyszín (2): Vársonkolyos és környéke

Javaslat tevők: Kövecsi Szabolcs, Márton István

Szállás: A Sebes-Körös partján a Nagymagyar-barlang előtt sátortáborban. Igényeseknek és meghivottaknak a Lesiana menedékházban.

Indokok: Geológiailag nagyon változatos és érdekes térséget lehetne egy busz segitségével is bejárni, könnyen megközelithető a helyszin, egy meg nem valósult – de jól előkészitett ¬- tábor helyszíne, a környezet kiválló infrastrukturával rendelkezik egy GEKKO-táborhoz, kihasználható a kolozsvári Barlangász Klubbal való együttműködés.

Időpont: május 14-18

Egy lehetséges program:
1. Nap: Megérkezés
2. Nap (legalább két csoportban):
•    Triász és júra üledékek rétegtana és paleontológiája, Vársonkolyos, Körösrév, Misid-völgye,
•    Az Észak-Szigethegység kristályos aljzatának kõzettana, Barátka völgyeé A Poieni dacitok kõzettana és ásványtana
3. Nap: Szelek-barlang látogatás (legtöbb 10 fős csoportokban) és előadások a tábor helyszínén
4. Nap: A Bihari autochton perm üledékei, Barátka és más ötletek…


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tárgy: 
javaslat a torockói programhoz
Szerző: 
kobold
Dátum: 
h, 2009-03-09 20:20

Teljes mértékben támogatom a torockói helyszín és programjavaslatot. Nagyon örülök a profin kidolgozott tervnek.

Egy általános javaslatom van a program tervvel kapcsolatban.

Szerintem nagyon fontos lenne, hogy valóban táborhangulatot adjunk a rendezvénynek (közösség építő). Ebben különbözik más terepgyakorlatoktól vagy szakmai kirándulásoktól. Ennek érdekében szerintem az első nap 1-4 megállói teljesen kihagyhatóak és inkább a tábor helyszínére kellene programot szervezni (pl. előadások). Tordatúr, Koppánd és Torda amúgy is közel vannak Kolozsvárhoz, hétvégi kiszállásokon is könnyen látogathatóak (most hétvégén is voltunk a sóbányában egy 15 fős GEKKOs csoportban). A résztvevők sem kizárólag Kolozsvárról fognak jönni.

Ahhoz, hogy a "kutató-tábor" jellege is megvalósuljon a rendezvénynek szerintem a 4. napot tematikussá kellene tenni (akár a már javasolt megállókat is belefoglalva), amikor kisebb érdeklődési területeket lefedő csoportok járnának be egy-egy helyszínt.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle