Címlap
Belépés

Lehet-e egy szfalerit gazdag érckőzetnek 75%-os Zn tartalma? (avagy félév végi tanulságok)
Submitted by kobold on szombat, január 30, 2010 - 22:55 | |

Elsősorban a harmadévesekhez szólok, de a következő nemzedékek tanulságára ezt nyilvánosan teszem. Félév végével, itt a tanulságok, tapasztalatok és minösítések összegzésének ideje. Én az Ércteleptan tárgy tanításának félévi élményeit szeretném megosztani.

 

1. Megfelelő hozzáállásal és motiválással úgy érzem a társaság nagyobb  részét sikerült aktív részvételre ösztönözni. A záróvizsga (illetve az évközbeni minösítések) eredményei is azt mutatják, hogy aki készült és elegendő elszántsággal/alázattal bekapcsolódott annak sikerült az Ércteleptan alapfogalmait elsajátítania és a földtani/gyakorlati tudását bővítenie (persze sajnos vannak kivételek is, ez a jegyekben is meglátszik). Tudtam és be is igazolódott, hogy nem létezik „buta” évfolyam. Gratulálok és köszönöm a társaságnak ezt az élményt!
 2. Pedagógiai hipotézisem része, hogy a geológiai folyamatok  és fogalmak (az ércteleptanit is beleértve) elsajátítása nem feltétlenül a lexikális tudás növelésével kell magvalósuljon, hanem elsősorban a folyamatok és összefüggések megértésével kell járjon. Ez kiemelt célom volt a félév során is. Sajnos, inkább negatív élményeim vannak ezzel kapcsolatban, talán a gondolkodás erénye tömegesen lankad és kevesebb értéke van neki (nem hiszek a világméretű összeesküvés elméletekben, de biztos vagyok benne, hogy ennek a ténynek nagyon sok óriáscég örül). Ércteleptani példával élve (ez csak egy a sok közül) így történhet meg, hogy szfaleritet is tartalmazó kőzetnek 70%-nál nagyobb Zn tartalma lehessen a társaság legnagyobb részének...

Magyarázat: Ugyebár a szfalerit az (Zn, Fe)S-ként definiálható, egyszerűség kedvéért a Fe tartalmat (amitől a sörösüveg fénye és színe egészen sötétbarnás lesz) elhagyjuk: ZnS. Ha figyelembe vesszük, hogy a Zn atomtömege 65,38 és a S atomtömege pedig 32,05, akkor egyszerű számolással [x= 65,38*100/(65,38+32,05)] rájövünk, hogy a tiszta szfaleritnek (ZnS) is maximálisan 67,1%-os Zn tartalma lehet...
Szfalerit, galent és pirit tartalmú érckőzet Kapnikbányáról. 

3. Egyre többet beszélünk környezetünkről és ma már egy laikus környezetvédő aktívistát is divat környezeti szakembernek nevezni...Közben egyre kevesebbet vagyunk hajlandóak a Földet és a felszínét alakító folyamatokból megtanulni és megérteni. Lehet, hogy van aki megkérdőjelezi kijelentésem, de én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy autópályaépítő, tanár, érckutató, szénhidrogénkutató, paleontológus (stb, biológusokra, földrajzosokra és környezetisekre is igaz) lesz belőletek, de az alapvető termodinamikai és (geo)kémiai tapasztalatokat értenetek kell. Szerintem nagyon szomorú, hogy egy végzős évfolyam egyetlen képviselője sem tud egy bináris fázisdiagramot, vagy alapvető vizes-oldat összefüggéseket (speciáció, savak-bázisok,  redoxpotenciál) értelmezni. Egy természettudományokat végzett szakember megfelelő ismeretekkel kell rendelkezzen, hisz az egyetem nem népnevelő intézet, hanem egy elitképző hely.

Megjegyzés: Dolgozunk azon, hogy az itt jelzett ismeretek pótlására a kötelező tanrenden kivül is lehetőség legyen, így tavasszal egy rövidkurzus keretében Szabó Csaba tanár úr (ELTE) is Kolozsváron lesz. A rendezvény pontos programjáról és időpontjáról később tájékoztatunk.

4. Ahhoz, hogy egy Kolozsváron végzett geológus hallgató egy genfi (például) hallgatóval fel tudja venni a versenyt (a műszerezettség és finanszirozás hiányában) nagyon erős gyakorlati/alkalmazott ismeretekkel kell rendelkezzen (földtani térképezés, ásvány/kőzet/őslény/szerkezet felismerés, számolási, gondolkodási készség, stb). Bevalott célom (az egész kolozsvári geológus-képzés céljához igazodva) ennek a tudásnak az erősítése (terep, gyakorlati órák), mégis szomorúan azt kell tapasztalnom, hogy egy végzős évfolyam jó része nem tud egy egyszerű földtani szelvényt megrajzolni, kőzetlakotó ásványokat felismerni és egyszerű tömeg/térfogat/méret becslési feladatot elvégezni. Ezzel a hiánnyal a geológus munkaerőpiac bármely szegmensében nehéz lesz érvényesülni, de még van rá lehetőségetek erősíteni...


Sok szerencsét!


[ kobold blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle