Címlap
Belépés

a GEKKO alapszabályzata
Submitted by kobold on vasárnap, május 27, 2007 - 19:17

Jelen alapszabályzatot az 1997. március 10.-i közgyűlés elfogadta.

I. A Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató Osztálya (a továbbiakban GEKKO ), az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Természettudományi és Matematikai Szakosztályának ifjúsági tagozata, melyet a mindenkori kolozsvári egyetem Geológia, Ásványtan, Geológia-földrajz szakos magyar hallgatói hoznak létre.

II. A GEKKO célja a Geológia, Ásványtan és Geológia-földrajz szakos egyetemi hallgatóinak, öntevékeny szakmai munkájának megszervezése, összehangolása, anyagi hátterének biztosítása.

A társaság feladatának tekinti a magyar szaknyelv ápolását, felhasználva és bővítve az EME szakkönyvtárát. Szándékában áll más, rokon szervezetekkel együttműködni. A GEKKO önállóan jogügyleteket, szerződéseket nem köthet, ezekre az EME vezetősége a felhatalmazott. Alapítványi pályázatokat szintén az EME elnökségének láttamozásával indít.

III. Céljai megvalósítására a GEKKO :

•  saját kutatási programot kezdeményez

•  az EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának segítségével laboratóriumot működtet saját kutatási programja kivitelezéséhez

•  tevékenyen részt vesz a K.M.D.SZ. és a Bolyai Társaság által szervezett Tudományos Diáktalálkozón (T.D.K.) illetve az EME felolvasó ülésein

•  időszakos kiadványt jelentet meg a GEKKO tudományos eredményeinek közlésére

•  szaktáborokat szervez, illetve tudományos előadásokat rendez bel és külföldi szakemberek részvételével.

IV. A tagság:

•  rendes tagja lehet minden olyan egyetemi hallgató aki egyetért az EME, illetve a GEKKO célkitűzéseivel, annak szabályzatát elfogadja és működésében tevékenyen részt kíván venni

•  pártoló tag lehet minden egyetemen belüli és kívüli szakember, aki az 1.)-es pontban lévő feltételeket elfogadja

•  a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel tiszteletbeli tag címet adományozhat

•  a rendes és pártoló tagok felvétele, EME tagság feltétellel, belépési nyilatkozat alapján történik.

V. A tagság jógai és kötelezettségei:

•  a rendes tag jogai:

•  választhat és választható

•  részt vehet a GEKKO által szervezett bármely tevékenységben

•  rendelkezésére állnak felszerelések, illetve a kutató munkához szükséges fogyóeszközök

•  a rendes tag kötelezettségei:

•  az EME és a GEKKO szabályzatának tiszteletben tartása

•  a GEKKO rendelkezésére álló javak védelme

•  az EME tagdíj rendszeres fizetése

•  aktív részvétel a GEKKO tevékenységeiben

•  a rendes tagság megszűnik:

•  az egyetemi tanulmányok befejeztével (a továbbiakban igény szerint pártoló tag lehet)

•  a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbségével

•  önkéntes kilépéssel

•  a pártoló és tiszteletbeli tagok javaslati és tanácsadói joggal rendelkeznek, lehetőségeik szerint segítséget nyújthatnak a GEKKO tevékenységében.

VI. A GEKKO vezető szervei:

•  a közgyűlés:

•  a tagság minden tanévben rendes közgyűlést tart egyetemes szavazati joggal

•  a közgyűlés meghallgatja és megvitatja az elnökség évi beszámolóját, kijelöli éves programját, és egyszerű többséggel megválasztja az új elnökséget

•  a tagság 1/3-nak írásban beadott kérése alapján, rendkívüli módon is összehívható

•  51 %-os jelenlét esetében határozatképes, ellenkező estben két héten belül új közgyűlés tartandó, mely már a részvételi aránytól függetlenül határozatképes

•  határozatait egyszerű többséggel hozza

•  az Elnökség:

•  minden évfolyam egy-egy képviselőt delegál, melyek közül a közgyűlés 2/3-os többséggel jelöli ki az elnököt, alelnököt, és titkárt

•  elnökségi határozat 2/3-os jelenlét estén érvényes

•  felel a társaság évi programjának végrehajtásáért

•  felel a GEKKO anyagi helyzetéért

•  összehívja a rendes közgyűlést

•  a programvezetők tanácsa:

•  áll: a kutatási és kutatási programok vezetőiből, valamint az elnökség két tagjából

•  elfogadja és egybehangolja a futó programokat és lép a programok anyagi támogatásáért

•  2/3-os jelenlét estén határozatképes

•  kutatói programvezetőt a kezdeményezők választanak

•  oktatói vagy más jellegű program esetén a programvezetőt az elnökség jelöli ki (akár a pártoló tagok közül)

•  az elnök hatásköre:

•  képviseli a társaságot

•  aláírói joggal bír

•  összehívja és vezeti az elnökségi és programvezetői gyűléseket

•  egyenlő elnökségi szavazat estén az ő szavazata a döntő

•  az elnök gátoltatása esetén hatáskörét az alelnök veszi át

VII. Zárintézkedések:

•  a GEKKO feloszlatását a közgyűlés mondhatja ki

•  javainak örököse az EME

•  az alapszabályzat megváltoztatása kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle