Címlap
Belépés

a magyar nyelvű képzés
Submitted by kobold on vasárnap, május 27, 2007 - 19:54

Az erdélyi magyar nyelvű geológus képzés alakulása:

Az erdélyi magyar nyelvű geológus képzés "változások" utáni kezdőpontja 1997 őszén volt, ekkor indult a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Karán a Geológia-Földrajz Szak négyéves magyar nyelvű (tanár)képzése. A bontakozó geológus aktivitásnak kiváló hátteret jelentett az akkor már egy éve működő GEKKO. Ez Wanek Ferenc kutató-tanár irányítása köré jött létre, a román évfolyamok magyar nyelvű diákjainak öntevékeny szakmai szerveződésében. A geológus képzés vajúdását meghatározóan segítette (és ma is segíti) az ELTE és más magyarországi egyetemi központok szakmai és emberi támogatása.

 
az első magyar geológus évfolyam
 Az első magyar évfolyam 1997-ben tanévkezdéskor és az évfolyam szervező tanárai: Gál Ágnes, dr. Weiszburg Tamás és dr. Forray Ferenc.


A Geológia-Földrajz Szak keretében három magyar nyelvű évfolyam indult (évfolyamonként 9-13 hallgatóval), amíg 2000-től a Biológia-Geológia Szak váltotta fel (évfolyamonként 15-20 hallgató). 

A magyar nyelvű képzés új lehetőségeivel a román nyelvű szakokon tanuló diákok is
mindvégig éltek fakultatív óra-konferencia hallgatások során.

2002-től, Kolozsváron a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Természettudományi és Művészeti Karának, Környezetföldrajz - Környezettudomány szakirányán is működik geológia tantárgyak oktatása, sajnos még mindig elég határozatlan hozzáállással az intézmény részéről.

2005-től a BBTE bolognai rendszerhez való csatlakozásával egészen új lehetőség nyílt a magyar geológus képzés előtt, hisz akkortól önálló szakként működik, a 3 éves Geológia alapképzés ("bachelor") keretén belül.


2008-tól az erdélyi magyar nyelvű geológus képzés új irányt vett és a Babes-Bolyai Tudományegyetem keretében a 4 éves Mérnökgeológia szakkal bővült. A szak új tanrendje most egy természettudományos alapozást is lehetővé tesz, majd részletes földtani és alkalmazott földtani tárgykörű kurzusokkal felkészült és versenyképes gyakorlati szakembereket kíván neveleni a környezeti geológia, az érckutatás, a szénhidrogén kutatás vagy a mérnöki tervezés különböző területeire. Az elméleti és kisérleti kutatás után érdeklődő hallgatók is egy részletesebb és alaposabb tanrendben készülhetnek mesteris (Msc) tanulmányaikra a szak keretén belül.


Hogyan tovább?


A GEKKO kiemelt célja, hogy háttérintézményi szerepet nyújtson a bolognai rendszerben indult kolozsvári magyar nyelvű Geológus Szak hallgatóinak. De az intézményi feltételek ezen túl lépnek, az erdélyi magyar nyelvű (és nemcsak) oktatás összproblématikájához csatlakoznak. Ide kapcsolódó információ dr. Weiszburg Tamás, Az európai felsőoktatási reform (Bologna Folyamat) az erdélyi geológusoktatás szemszögéből - lehetőségek és teendők című előadása, mely a VII. Székelyföldi Geológus Találkozón hangzott el (a kivonat letöltése).

Hamarosan...


Hamarosan összefoglaló olvasható a korabeli Bolyai-, később Ferencz József Tudományegyetemeken zajló geológus képzésről is.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle