Címlap
Belépés

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/gekko/old.foldtan.ro/includes/module.inc on line 203.
Geotechnika
Submitted by kobold on csütörtök, április 30, 2009 - 14:42 | | | | |

dr. Vásárhelyi Balázs tanár úr ajánlatával elérhető a Gálos - Vásárhelyi (2006): Kőzettestek osztályozása az építőmérnöki gyakorlatban (pdf fájl letölthető innen) és Szepesházy Róbert (2008): Geotechnika (pdf fájl letölthető innen) egyetemi jegyzetek elektronikus változata.

További műszaki geológia témájú olvasnivaló a május 11.-i előadásohoz, az előadók meleg ajánlatával: Brandl H. (2000): A mérnök és a geotechnikus szerepe a társadalomban, etikai kérdések és a jövő kilátásai ( letölthető pdf innen).
[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ércteleptan kurzus menete (BBTE, Geológia 3. év, őszi szemeszter)
Submitted by kobold on vasárnap, szeptember 27, 2009 - 13:24 | |

Kedves harmadévesek!

Feltettem a portálra (link) az Ércteleptan kurzus javasolt menetét. Arra kérlek, hogy nézzétek át és véleményezétek. Ami a legfontosabb, hogy minél hamarább jelezzétek ha a tervezett időpontok valamilyen más közös programmal ütköznek.

Köszönettel, István/Mackó.


[ kobold blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ércteleptan kurzus (BBTE, Mérnökgeológia 3. év) - Kutatási jelentés
Submitted by kobold on vasárnap, szeptember 27, 2009 - 13:13 | | | | |

Egy szakmai jelentés megírásának rutinja nem csak az egyetemi vagy kutatói évek szakdolgozataihoz szükséges, hanem az iparban dolgozva is, hisz  hasonló szakmai és logikai rendszerben kell jelentést adnia egy projekt vezető geológusnak is (akár hetenként) a feleteseinek vagy a befektetőknek (bármely területen: a műszaki geológustól a környezetvédelemben dolgozókig). Ennek a rutinnak az elsajátítását (nemcsak a szakmai részének, de akár a számítástechnikai részének is) gyakorolni kell: mi sem fontosabb egy harmadéves geológus hallgatónak. Ehhez kíván ez a feladat kihívást és segítséget nyújtani.

A kutatási jelentés (dolgozat) témája az elmúlt év híreiben is gyakran megjelenő felsőcsertési arany ércesedés. A kutatási tanulmány a következő kérdésre kell választ adjon: „Milyen típusú érctelepként határozható meg a verespataki arany ércesedés és melyek voltak azok a geológiai és geokémiai feltételek, amelyek a Erdélyi-szigethegység legfontosabb aranyérc készletének kialakulásában részt vettek?


A dolgozat terjedelme 3000 és 4500 szó között (plusz ábrák) változhat és követnie kell egy szakmai dolgozat megírásának elvárásait. Az alábbi útmutató segítséget ad néhány gyakori probléma kezelésére.
A dolgozat beküldésének határideje (emailhez csatolva, tördelve, ábrák beágyazásával, pdf formátumban): 2012. június 5. (kedd), 22 óra.

Fontosabb szempontok:


1. Nyelvtani problémák:
2. Hivatkozások és bibliográfia használata:
3. A könyvészeti háttér anyag:
4. Ábrák, táblázatok, diagramok:
5. A gondolatok logikai folyama:
6. Az adatok és azok értelmezésének vagy diszkusszójának tartalmi elválasztása:
7. Kivonat:
8. Bevezetés:
9. Konkluziók:
10. Időbeosztás:
11. Plagizálás:


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ásványi nyersanyagok - Ércteleptan kurzus (BBTE, Mérnökgeológia 3. év) - Célok
Submitted by kobold on vasárnap, szeptember 27, 2009 - 12:48 | | | |

Ahogy a kurzus képmottója mokásan (és kissé cinikusan) sugallni kívánja, az ércteleptan különleges – társadalmi és gazdasági értelemben "hasznos" – ásványparagenézisek tanulmányozásával foglalkozik. Felsőéves geológus hallgatóként már tudjátok, hogy az ércek felfedezése és bányászata nem (csak?) a kincskereső szerencsés kalandját jelenti, hanem azt a kalandot amely a Föld – belső és külső- folyamatainak megértését és amely bonyolult ásványtani-geokémiai-geofizikai-szerkezeti-geometriai modellek alkalmazásást jelenti. A kurzus vezetőiként elsősorban ennek a tudásnak a tökéletesitéséhez hívunk meg: azon folyamatok természetének és eredetének tanulmányozására amelyek Földünk fontosabb ércelőfordulásait létrehozták. Ez sokszor nem csak egy elméleti geológusi felkészülést, de terepi, gazdasági és környezet-szemléletű felkészülést is jelent. Bízunk benne, hogy egy ilyen tudás – gyakorlatias és sokfele alkalmazható –, a mai gazdaságilag és társadalmilag is válságban lévő világban is érték marad. Hisz mi lehet értékteremtőbb mint egy geológus azon tudás alapú tevékenysége ami az ismeretlenből – sokszor "high-tech eszközökkel" – hatalmas készleteket fedez fel (és itt ne csak a generációnk számára fontos profitorientált értékre gondoljunk).

Nem tagadjuk, a kurzus bizonyos részeinek és elvárásainak kidolgozásánál makacsul magasra emeljük az elvárásokat. Mégis reméljük, hogy ez nem a téma iránti tartozkodásotokat és ellenszenvetek, hanem fokozott figyelmetek és készülésetek válltja ki. Örülnénk, ha a kurzus (előadások és gyakorlatok) menetét (inter)aktívvá tudnánk tenni, amelyben az oktatók és "hallgatók" egyformán részt veszünk és fejlődünk.

A kurzus célja elsősorban az ércteleptani fogalmak és folyamatok elsajátítása, ennek részletes menete a csatolt tematikában nyomokövethető.   Mivel az elmúlt évek számos (sokszor szomorú) tapasztalata bizonyítja, hogy nem lehet egy geológus sikeres számos alapvető gyakorlati tudás nélkül (ásvány-kőzet felismerés, térképi és szerkezetföldtani tájékozódás, kutatási jelentés írása, geológiai szakirodalom használata, stb), ezért a kurzus bizonyos részei ezek gyakorlására (ismétlésére) is nagy hangsúlyt fektetnek. Örülnénk ha sokatokat néhány éven belül az érckutatás izgalmas világában láthatnánk érvényesülni, de akkor is hasonlóan elédegettek lennénk ha ezeket a kurzus ismereteit majd egy tudatos környezetvédőként, bányageológusként, oktatóként vagy bármely területen dolgozó földtudományi szakemberként használhatnátok.

Sok sikert és jó szerencsét!
dr. Márton István
Gál Ágnes


2012. február 27, Kolozsvár.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ércteleptan kurzus (BBTE, Mérnökgeológia, 3. év) - Osztályzat
Submitted by kobold on szombat, szeptember 26, 2009 - 17:10 | | |

Az ásványi nyersanyagok kurzus (3. év, 6. szemeszter, 6 kreditpont) elégséges  elvégzésének kizáró feltétele az Egyetem Etikai Kódexébe foglaltaknak megfelelő hallgatói viszony és annak tiszteletben tartása.

Az év végi osztályzat kiszámításánál fokozott célunk és törekvésünk az év közben tevékeny hallgatók méltányos osztályozása és a diákok aktív részvételének ösztönzése (ez a korábbi években elhangzott panaszaitok meghallgatását is igyekszik jelezni). Mivel az ércteleptan egy alkalmazott tudományág az osztályzásban kiemelt szerepet kap a gyakorlati tudás értékelése. Ennek érdekében a végső jegy négy részből fog összetevődni az alábbiak szerint:

<
Vizsgarész
Minimum pontszám
Maximum pontszám
 1. Elméleti záróvizsga 1753
 2. Gyakorlati jegy (vizsga+gyakorlatokon és terepen való aktivitás) 14 40
 3. Házi feledatok (3 drb.) 7 18
 4. Kutatási jelentés
 7 24
 Mindösszesen 55 135

A vizsgarészeken belüli részletes pontelosztást majd az adott helyen részletezem.


Az elégséges/átmenő osztályzathoz (5-ös) a hallgatónak minden vizsgarészből el kell érnie a minimális pontszámot és összeségében legalább 55 pontot.
További osztályozás: 60-69 pont 6-os, 70-79 pont 7-es, 80-89 pont 8-as, 90-99 pont 9-es.
100 pontszám feletti hallgatók (maximálisan 135 szerezhető) kitűnő osztályzatot kapnak (10-es).


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ércteleptan kurzus (BBTE, Mérnökgeológia 3. év) - Ajánlott könyvészet
Submitted by kobold on szombat, szeptember 26, 2009 - 15:46 | | |


A kurzus során számos más könyvészeti ajánlat is el fog hangzani (illetve itt meg fog jelenni) a különböző témák alaposabb megismeréséhez, valamint különösen a terepi gyakorlat előkészítéséhez. A verespataki kutatási dolgozat könyvészetének felkutatása és összeállitása a hallgató feladata, de ebben konkrét kérésre természetesen az oktatók is segítenek.


Az előadás anyaga számos pontban Robb Laurence (2004): Introduction to ore-forming processes. Blackwell Publishing. 374 p. a nemzetközi oktatásban elterjedt, kitűnő, közérthető (de sajnos angol nyelvű) és számos esettanulmánnyal ellátott egyetemi jegyzetet követi (az Egyetem könyvtárában elérhető, a legtöbb online üzletben megrendelhető).


Az egyetemi könyvtárakban is elérhető magyar, román és angol nyelvű jegyzetek, melyek a felkészülésben alapvetőek:

 • Hartai, É. (online): Teleptani alapismeretek. 
 • Jámbor Á. (1982): Ásványi nyersanyagok kutatása és teleptana. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 • Kiss J.: Ércteleptan I-II. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Mârza I. (1977) - Geologia zăcămintelor de minereuri. I, II, Univ. Cluj
 • Mârza I. (1982, 1985, 1992, 1999) - Geneza zăcămintelor de origine magmatică (I, II, III, IV) Dacia, Cluj-Napoca
 • Molnár F. (online): Teleptani alapismeretek.
 • Molnár F., Szentpéteri K. (2005): Opakásványok mikroszkópos vizsgálata. Hantken Miksa Kiadó, Budapest.
 • Moon, C.J., Whateley, M.K.G., Evans, A.H. (2006): Introduction to mineral exploration, Blackwell, 2nd edition (pdf nálam elérhető).
 • Marjoribanks, R. (2010): Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, Springer (pdf nálam elérhető).
 • Evans, A.M. (1997). An Introduction to Economic Geology and its environmental impact. Blackwell. 352 p.
 • Vlad, S. (1983): Geologia zăcămintelor "poprhyry copper", ed. Acad. Buc.


A különböző típusú érctelepek részletes megsimerésének érdekében és aktuális bibliográfiai összegző áttekintéseként kitűnően használható a J.W. Hedenquist, J.F.H. Thompson, R.J. Goldfarb, és J.P. Richards (szerk, 2005). Economic Geology 100th Anniversary Volume. 1146 p + CD mongráfia (a kolozsvári könyvtáramban kérésre elérhető, Society of Economic Geology (diák) tagoknak nagy kedvezménnyel megvásárolható).

Meleg szívvel ajánlom a www.edumine.com oldalon található online kurzusok követését, főként az ipari vonatkozásokban érdekelt hallgatók számára (is).

Javasolt periodikák:


Néhány klasszikus cikk a régiónk érckutatásához kapcsolódóan:


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ércteleptan kurzus időpontjai és tematikái (2010-2011, őszi szemeszter):
Submitted by kobold on szombat, szeptember 26, 2009 - 04:02 | | |

New Page 1

(Az előadások és gyakorlatok pdf-es anyagai az elhangzás után válnak letölthetővé.)

Előadás vezető tanár: dr. Márton István; gyakorlat vezető tanár: Gál Ágnes.

 • 2012. március 1. (csütörtök): 14.00-16.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: Bevezetés. Gazdaságföldtani alapok: Ásványi nyersanyagok fogalma, fémár- és világpiaci tényezők, érckutatás-bányászat folyamatsora, egy műrevalósági tanulmány szakaszai. Az érckutatás és bányászat jogi szabályozása, nemzetközi és hazai keretegyezmények és kódok. A bányászat fenntarthatóságára vonatkozó elméletek. A bányászat és a fenntartható fejlődés.

 • 2012. március 1. (csütörtök): 16.00-18.00 (2 óra) szeminárium (MI)

Tematika: Gazdaságföldtani számítási gyakorlatok. Mértékegységek és léptékek.

 • 2012. március 6. (kedd): 16.00-18.00 gyakorlat (GÁ)

Tematika: Az opak ásványok mikroszkópiája (bevezetés, gyakorlatok).

 • 2012. március 9. (péntek): 15.00-17.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: Az ércképződés geokémiai feltételei: az elemek eloszlása a földkéregben, ércképző oldatok eredete és vándorlása, érckivállási folyamatok. Modern geokémiai módszerek az érckutatásban: fludizárványok, stabil és radiokativ izótópgeokémia, illetve más anyagvizsgálati módszerek. Érctelepek a lemeztektonika tükrében. Az érctelepek genetikai csoportosítása.

 • 2012. március 10. (szombat): 10.00-12.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: A likvidmagmás krómércesedések. A likvidmagmás Ni-Cu szulfidércesedések, a platinafémek és a gyémánt nyersanyagtelepei. Az alkáli-intrúziós komplexumok ásványi nyersanyagai.

 • 2012. március 13. (kedd): 16.00-18.00 gyakorlat (GÁ)

Tematika: Az opak áványok mikroszkópiája (gyakorlatok).

 • 2012. április 20. (péntek): 10.00-13.00 (3 óra) előadás (MI)

Tematika: A pegmatitos és greizen telepek képződése. Porfiros rézérc telepek.

 • 2012. április 20. (péntek): 13.00-14.00 (1 óra) gyakorlat (MI)

Tematika: Hidrotermás ércesedésekhez kapcsolódó átalakulások és más ásványtani bélyegek gyakorlása kézipéldányokon.

 • 2012. április 23. (hétfő): 8.00-10.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: Szkarn-telepek. Magmás eredetű epitermás Au-Ag-Cu telepek (I. rész).

 • 2012. április 23. (hétfő): 10.00-18.00 (6 óra) gyakorlat (MI, GÁ)

Tematika: Szakmai kirándulás Kisbányán (szkarn ércesedések) és az Aranyos-mentén (porfíros és epitermás ércesedések)

 • 2012. április 24. (kedd): 10.00-12.00 (2 óra) előadás (MI)

Vendégelőadó: Tomas Róbert (Volta Mining Ltd)

Tematika: Üledékes eredetű vasérctelepek

 • 2012. május 8. (kedd): 10.00-12.00 (2 óra) szeminárium (MI)

Tematika: A 3D-s geológiai tér elemeinek gyakorlása. Térkép és szelvény szerkesztési feladatok érckutatási példákon geometriai, trigonometriai és sztereonetes megoldásokkal.

 • 2012. május 9. (szerda): 10.00-12.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: Magmás eredetű epitermás Au-Ag-Cu telepek (II. rész - esettanulmányok)

 • 2012. május 9. (szerda): 12.00-14.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: Nem-magmás eredetű hidrotermás oldatok: A) VHMS-SEDEX kontinuum (vulkáni környezetben előfordulósztratiform telepek), B) Nyírási zónákhoz kapcsolódó Au ércesedések (orogén, mezotermális, C) Rétegtaniszinthezkötött Pb-Zn ércesedések (MVT-k), és D) Üledékes kőzetekben előforduló hidrotermás Au ércesedések (Carlin-típusú aranyérc telepek, lisztrikus vetők menti ércesedések)

 • 2012. május 22. (kedd): 10.00-12.00 (2 óra) előadás (MI)

Tematika: Az üledékes környezetben előforduló urántelepek eredete

 • 2012. június 8. (péntek): 10.00-12.00 (2 óra) előadás (MI)

Vendégelőadó: Kovács Alpár (Geoanalyst Kft)

Tematika: A bauxittelepek és a torlattelepek ércgenetikai és gazdaságföldtani vonatkozásai

 • 2012. június 8. (péntek): 12.00-14.00 (2 óra) szeminárium (MI)

Tematika: A kutatásai jelentés megbeszélése és a gyakorlatok kiértékelése.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Ásványi nyersanyagok - Ércteleptan kurzus (BBTE, Mérnökgeológia 3. év, 2011-2012 tavaszi szemeszter)
Submitted by kobold on szombat, szeptember 26, 2009 - 03:42 | | | | | | |

No comment...

[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle